Posse da Nova Diretoria Rotary Nova Mutum 2017/2018